Grupių ugdymo(si) aplinka yra saugi, estetiška, patraukli vaikams. Ugdymo(si) tikslams pasiekti panaudojama visa grupės, rūbinės ir koridorių fizinė erdvė.  Grupės erdvės suskirstytos į logiškai apibrėžtas mažesnes erdves pagal veiklos kampelius. Visi grupėje esantys baldai (spintelės, stalai ir kt.), įranga (kompiuteriai, projektoriai ir kt.), ugdymo priemonės (specialiosios, skaitmeninės, techninės pagalbos, spaudiniai ir kt.) yra saugūs ir prieinami vaikams, skirtos vaikų poreikiams ir kasdieniniam naudojimui.

Rūbinėlėse įrengtos bibliotekėlės-skaityklos, lopšelio ir specialiosiose grupių rūbinėlėse – poilsio kampeliai

Bendrųjų grupių prausyklose  (II a.) yra įrengti kūrybiniai/eksperimentavimo kampeliai

Lopšelio ir specialiosiose grupių tualeto-prausyklos patalpose įrengti vaikų vystymo stalai.

Specialiosiose grupėse įrengti nusiraminimo kampeliai vaikams.