Socialinis pedagogas vertina vaiko socialines problemas ir poreikius, ugdo vaikų socialines kompetencijas, planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui  procese, konsultuoja tėvus ir pedagogus socialinių įgūdžių ugdymo klausimais.

Lopšelyje-darželyje dirba socialinė pedagogė

ANGELĖ GELAŽANSKIE

Tiesioginio darbo su ugdytiniais, konsultacijų  tėvams (globėjams) darbo laikas:

pirmadienis 8.30–12.00 , trečiadienis 8.30–12.18, penktadienis 8.30–12.00.