Raštinės darbo laikas: I–IV 8.00–16.30, V 8.00–15.30. Pietų pertrauka 12.00–12.30.

Telefonas +370 37 73 35 42

Elektroninis paštas neziniukasdarzelis@gmail.com

Už vaikų priėmimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Skrupskienė. Darbo laikas: pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–16.45, penktadienis 8.00–15.30 (pietų pertrauka 12.00–12.30). Tel. +370 37 73 35 42, el. paštas administracija@ldneziniukas.lt

Asmenys, kuriuos sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) gali pateikti informaciją apie pažeidimus, dėl lopšelyje-darželyje galbūt rengiamos, daromos ar padarytos nusikalstamos veikos, administracinio nusižengimo, tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo, šiurkštaus privalomų profesinės etikos normų pažeidimo ar kitų grėsmę viešajam interesui keliamų arba jį pažeidžiančių teisės pažeidimų. Informacija apie pažeidimus galima pateikti: įteikiant asmeniškai  Kompetentingam subjektui arba atsiunčiant pranešimą paštu adresu Vakarų g. 14, Kaunas. Siunčiant pranešimą paštu po įstaigos pavadinimo turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai).

Už vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimą atsakingas kompetentingas subjektas – dokumentų specialistė Daiva Stankevičiūtė.

Laukiame Jūsų pageidavimų, klausimų ir pasiūlymų elektroniniu paštu ir telefonu.

Tėvai (globėjai) gali susipažinti su lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančiais dokumentais lopšelio-darželio raštinėje.