Lopšelyje-darželyje maistas gaminamas atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius, amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles.

Lopšelyje-darželyje dirba Kauno Visuomenės sveikatos biuro maitinimo organizavimo specialistė Rūta Žilinskienė.

Darbo laikas: antradieniais 8.00-17.00, kiekvieno mėnesio antros ir ketvirtos savaitės ketvirtadieniais 8.00–17.00, pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

Vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo lopšelyje-darželyje trukmės. Vaikai maitinami ne rečiau nei kas 3,5 valandas pagal valgiaraščius. Sudaromi atskiri valgiaraščiai lopšelio grupės ir 3(4)-7 m. vaikams.

Tėvai (globėjai), pateikę lopšelio-darželio direktoriui prašymą, turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje ne trumpiau kaip mėnesiui arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas lopšelyje-darželyje praleidžia ne ilgiau kaip 4 valandas per dieną.

       Lopšelyje-darželyje organizuojamas pritaikytas maitinimas, pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a).

Pritaikytas maitinimas, t. y.  toks maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo (alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.) nulemtus, vaiko individualius maistinių medžiagų ir energijos poreikius, parenkant toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą ir yra raštiškai rekomenduojamas gydytojo.

 Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Alergija maistui

Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas” pagrindinių maisto produktų tiekėjų sąrašas