Mokytojo padėjėjas dirba su vaiku ar vaikų grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju,  specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais.

Pagalba teikiama ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme turintiems vidutinių, didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ir vaikams sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems organizuojama savirūpa.

Lopšelyje-darželyje dirba mokytojo padėjėjos: Kristina Satkūnienė, Diana Savičienė, Birutė Danilaitienė, Vita Olišauskienė.