PEDAGOGINIO PERSONALO SĄRAŠAS 

 1. Vidmanta Ambrizienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 2. Rasa Malinauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 3. Kristina Klimavičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 4. Rasa Bitautienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 5. Laura Kačinskienė, meninio ugdymo mokytoja (šokiai), ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 6. Valerija Prazdeckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 7. Regina Volonsevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 8. Ligija Venskaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 9. Regina Kačinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 10. Jurgita Ramoškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 11. Viktorija Žižienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 12. Inga Juozulevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42 
 13. Ieva Šalniūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 14. Monika Petravičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42 
 15. Edita Aksenčiuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 16. Jovita Gabrulevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 17. Ramunė Urbanskienė, specialioji pedagogė, logopedė, tel. (8 37) 73 35 42
 18. Ilona Stankaitienė, specialioji pedagogė, logopedė, tel. (8 37) 73 35 42
 19. Rasa Gerdauskienė, logopedė, tel. (8 37) 73 35 42
 20. Angelė Gelažanskienė, socialinė pedagogė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 21. Anolita Surkienė, meninio ugdymo mokytoja (dailė), ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 37) 73 35 42
 22. Asta Čižinauskienė, meninio ugdymo mokytoja (muzika), tel. (8 37) 73 35 42
 23. Vidas Radzevičius, meninio ugdymo mokytojas (dailė), tel. (8 37) 73 35 42
 24. Erika Damaševičienė, psichologė, tel. (8 37) 73 35 42