Nuo 2022 metų lopšelyje-darželyje įgyvendinamas ekologijos ugdymo modelis, kurio pagrindinis tikslas – ugdyti vaikų gamtamokslinį ir ekologinį raštingumą. Plėtojant ekologinio ugdymo idėjas bei siekiant pasisemti naujų idėjų iš Lietuvos kolegų, lopšelis-darželis įsijungė į Lietuvos EKO mokyklų tinklą (pasirašyta bendradarbiavimo  sutartis  su  Lietuvos EKO mokyklų tinklo įkūrėja ir koordinatore – Kauno m. Prezidento V. Adamkaus gimnazija).

Lopšelio-darželio ekologijos ugdymo modelį sudaro trys sritys (komanda, vaikai, šeima) ir remiamasi šiomis pagrindinėmis nuostatomis:

  • Ekologijos ugdyme dalyvauja visa darbuotojų komanda, kuri rūšiuoja, tausoja energiją, pritaiko vidaus ir lauko aplinkas, vykdo ekologinius projektus, bendradarbiauja su socialiniais partneriais keičiantis informacija, skleidžiant gerąją darbo patirtį ir kt.
  • Vaikai tyrinėja, rūšiuoja, dalyvauja ekologiniuose projektuose, dalyvauja edukacinėse išvykose, tausoja energiją, naudoja gamtinę medžiagą.
  • Šeima rūšiuoja, tausoja energiją, dalyvauja EKO veiklose kartu su vaikais, ekologinis ugdymas tęsiamas namuose.

Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), lauko teritorijoje įkurti ekologiniai daržai, pastato reprezentacinėje zonoje įrengti daržovių ir vaistažolių auginimo vazonai, įrengtos lietaus vandens surinkimo talpos prie pastato lietaus nutekėjimo vamzdžių, kuriuose surinktas vanduo panaudojamas augalų laistymui. Grupėse sukurtos erdvės gamtamokslinio ir ekologinio raštingumo ugdymui: gamtinės medžiagos žaidimų kampeliai, augalų daiginimo šiltnamiai, šiukšlių rūšiavimo dėžės ir kt. Plėtojant ekologines idėjas, bendruomenėje organizuojamos aplinkos tvarkymo talkos, antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos rinkimo akcijos. Lopšelio-darželio mokytojai vykdė projektines veiklas mieste ir šalyje, dalyvauja tarptautiniuose „eTwinning“  projektuose.

Vaikų gamtamokslinio ir ekologinio raštingumo ugdymui 2023 metais lauko teritorijoje įrengti 4 ekologiniai daržai, kompostavimo edukacinė erdvė,  erdvė-pieva su žydinčiais augalais, pastatytas šiltnamis.