LOPŠELYJE-DARŽELYJE MENINIS UGDYMAS ORGANIZUOJAMAS ŠIOMIS KRYPTIMIS:

 MUZIKA

  • Organizuojami individualūs, pogrupiniai ir grupiniai muzikos užsiėmimai.
  • Vykdomas gabių vaikų muzikinis ugdymas, organizuojamas nemokamas būrelis „Choriukas“. Lopšelio-darželio „Choriuko“ vaikai atstovauja lopšelį-darželį įvairiuose renginiuose: „Girstos“ bendruomenės šventėse, ikimokyklinių įstaigų chorų koncertuose, kitų ugdymo įstaigų organizuojamuose renginiuose.
  • Organizuojami integruoti muzikos ir emocinio imitavimo užsiėmimai vaikams. Tai džiaugsmo emociją akcentuojanti veikla vaikams, sudaranti sąlygas emociškai pakiliai ir nesudėtingai meninei, fizinei veiklai bendraamžių grupėje, skatina vaikų kūrybiškumą ir fizinį aktyvumą.

DAILĖ

  • Organizuojami individualūs, pogrupiniai, grupiniai meninio ugdymo (dailės, menų, keramikos ir kt.) užsiėmimai vaikams, priklausomai nuo grupės specifikos, grupės bendruomenės pageidavimų ir vaikų amžiaus.

ŠOKIAI

  • Organizuojami meninio judesio saviraiškos užsiėmimai, muzikinės mankštos ir kiti aktyvūs užsiėmimai-būreliai (pvz. Futboliukas ir pan.) vaikams. Užsiėmimus veda meninio ugdymo mokytoja (šokiai) Laura Kačinskienė.