VEIKLOS KRYPTYS:

  • Organizuojami individualūs, pogrupiniai ir grupiniai muzikos užsiėmimai.
  • Vykdomas gabių vaikų muzikinis ugdymas, organizuojamas nemokamas būrelis „Choriukas“. Lopšelio-darželio „Choriuko“ vaikai atstovauja lopšeliui-darželiui įvairiuose renginiuose: ikimokyklinių įstaigų chorų koncertuose, kitų ugdymo įstaigų organizuojamuose renginiuose, projektuose, akcijose.
  • Organizuojami integruoti muzikos ir emocinio imitavimo užsiėmimai vaikams. Tai džiaugsmo emociją akcentuojanti veikla vaikams, sudaranti sąlygas emociškai pakiliai ir nesudėtingai meninei, fizinei veiklai bendraamžių grupėje, skatina vaikų kūrybiškumą ir fizinį aktyvumą.

Lopšelyje-darželyje dirba meninio ugdymo mokytoja (muzika) Asta Čižinauskienė

Darbo laikas: pirmadienis 7.30–13.00, antradienis 7.30-12.30, 13.00-17.45, trečiadienis 7.30-12.30, 13.00-14.12,

penktadienis 7.00–12.30, 13.00-17.15