Lopšelis-darželis dalyvauja maisto paramos programose:

  • Programa „Pienas vaikams“. Pagal programą nemokamai ekologiškus pieno gaminius gauna visi lopšelio-darželio vaikai. Pieno gaminiai dalijami rugsėjo–gegužės mėnesiais. Programa remiama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
    Programą „Pienas vaikams“ administruoja lopšelis-darželis, todėl įstaiga už sutaupytas administravimo lėšas įsigyja priemonių vaikams, baldų ir kt.
  • Programa „Vaisiai mokykloms“ remiama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo. Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa įgyvendinama siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje. Pagal programą nemokamai ekologiškus vaisius ir daržovės gauna visi lopšelio-darželio vaikai. Vaisiai ir daržovės dalijami rugsėjo–gegužės mėnesiais.
    Programą „Vaisiai mokykloms“ administruoja lopšelis-darželis.