LOPŠELIUI-DARŽELIUI SUTEIKTAS „ETWINNING MOKYKLA 2023–2024“ KOKYBĖS ŽENKLELIS

Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“ pripažintas lyderiu šiose srityse: skaitmeninės veiklos, el. saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo, personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo. Tai ne tik asmeninis įvertinimas individualiems mokytojams už jų sėkmingą veiklą, bet ir pripažinimas visai mokyklos komandai už puikius pasiekimus programoje eTwinning.

 

eTwinning programa – galimybė visiems Europos mokytojams ir mokiniams kurti bendrus projektus, tobulėti ir bendradarbiauti virtualioje aplinkoje. Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ bendruomenė eTwinning programoje dalyvauja nuo 2018 m.

Tikslas – plėtoti mokyklų ir mokytojų bendruomenės kūrimą Europoje, sudarant galimybes visoms mokykloms kurti virtualius projektus su užsienio šalių ir Lietuvos mokyklomis.

 Programos uždaviniai:

  • Sudaryti galimybes visoms Europos mokykloms kurti pedagoginius projektus su kitomis mokyklomis.
  • Skatinti novatoriškų bendradarbiavimo metodų taikymą bei kokybiškų pedagoginių metodų mainus ir stiprinti kalbų mokymąsi bei kultūrų dialogą.
  • Prisidėti prie mokytojų profesinio tobulinimo, sudarant jiems sąlygas aktyviai dalyvauti bendradarbiavimo projektuose, bendruomenių veiklose ir specialiuose mokymuose.
  • Padėti mokytojams lavinti savo profesinius įgūdžius naudojantis IKT pedagoginiais ir bendradarbiavimo įrankiais.
  • Remti ir toliau plėtoti Europos mokytojų ir mokyklų tinklus.

Mokytojos Jurgitos Ramoškienės vykdyti tarptautiniai eTwinning projektai

“STOP-THINK-CHOOSE” ir “LITTLE PATRIOT”  

2024 m. apdovanoti EUROPINIAIS kokybės ženkleliais.

                                             

 

Mokytojos  Jurgitos Ramoškienės 2022-2023 m. m. vykdyti tarptautiniai eTwinning projektai  “STOP-THINK-CHOOSE” ir “LITTLE PATRIOT” su grupės „Zuikučiai” ugdytiniais ir vaikais apdovanoti NACIONALINIAIS kokybės ženkleliais.

                   

 

Mokytojos  Jurgitos Ramoškienės vykdytas tarptautinis eTwinning projektas “Ecological Literacy“  apdovanotas NACIONALINIU kokybės ženkleliu. 

Projektas vykdytas 2021 m. spalio –  2022 m. birželio laikotarpiu bendradarbiaujant su Turkijos mokyklomis.

                                           

 

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

   Grupės „Zuikučiai” dalyvavimas eTwinning projekte “Stop-think-choose“ („Sustok-pagalvok-pasirink“)