IKI 2025 METŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI PRATĘSTAS SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLOS STATUSO GALIOJIMO LAIKAS

Sveikatą stiprinanti mokykla – mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka, kuri įtraukta į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

Lopšelyje-darželyje vykdoma sveikatos stiprinimo programa  „Nežiniuko sveikuolių miestas”. 2021–2025 m. Programos tikslas – stiprinti lopšelio-darželio ugdytinių ir kitų bendruomenės narių sveikatą, gilinant šios srities žinias, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius bei sukuriant sveikatai palankią aplinką.

Programos prioritetai:

  • vaikų sveikatos stiprinimas, organizuojant ir įgyvendinant priemones, ugdančias vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • sveikatai palankios aplinkos kūrimas, sudarant palankias sąlygas vaikų sveikatos stiprinimui ir fizinio aktyvumo skatinimui;
  • vaikų ir kitų bendruomenės narių sveikos gyvensenos nuostatų formavimas kuriant visapusišką sveikatos stiprinimo sistemą.