Psichologas įvertina ir padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais), lopšelio-darželio pedagogais bei konsultuoja tėvus (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais.