LOPŠELIS-DARŽELIS PRIPAŽINTAS AKTYVIA MOKYKLA

Aktyvi mokykla – tai mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį mokyklos gyvenimą, ir kuri LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka yra pripažinta aktyvia mokykla.

Lopšelio-darželio fizinio aktyvumo skatinimo planas 2024 -2029 metams

 

Bendruomenei  yra organizuojami fizinį aktyvumą skatinantys renginiai (išvykos, projektai, šventės, varžybos ir kt.) ir sportinės veiklos (estafetės, komandiniai žaidimai ir kt.), vaikai mokomi laikytis taisyklių ir normų egzistuojančių sporte. Sportinė veikla leidžia vaikams  ugdyti(is) tokias vertybes kaip draugystė, pagarba, kilnus elgesys ir šias vertybes perkelti į kasdieninio gyvenimo situacijas.

Lopšelyje-darželyje vykdomos fizinio aktyvumo veiklos per savaitę:

 • Integruoti muzikos ir kūno kultūros (emocinio imitavimo) užsiėmimai (organizuoja meninio ugdymo mokytoja (muzika) Asta Čižinauskienė ir grupių mokytojai).
 • Šokiai (organizuoja meninio ugdymo mokytoja (šokiai) Elvita Mikšaitė).
 • pageidaujantiems 3-6 m. vaikams organizuojami sporto būreliai „Futboliukas“ ir „Krepšinis“ (organizuoja lopšelio-darželio meninio ugdymo mokytoja (šokiai) Laura Kačinskienė).
 • Veiklos lauko sporto aikštyne 1 kartą per savaitę. Veiklas organizuoja grupių mokytojos.
 • Veikla išmaniojoje erdvėje 1 kartą per savaitę Veiklas organizuoja grupių mokytojos.
 • Mažojo golfo, teniso veiklos, mažųjų jogos veiklos. Veiklas organizuoja meninio ugdymo mokytojos (muzika, šokiai).
 • Dalyvavimas sporto renginiuose, akcijose, projektuose ir kitos sporto, fizinio aktyvumo veiklos.

Kiekvienais metais organizuojami jau tradiciniais tapę fizinį aktyvumą skatinantys renginiai. Tai:

 • Akcija „Apibėk mokyklą“.
 • Orientacinio varžybos.
 • Žiemos sporto šventė.
 • Bendruomenės talka „Aš turiu dvi rankeles ir darbelių nebijau“.
 • Akcija Tarptautinio šokio dienai paminėti „Šok ir nesustok“.
 • Sveikatos labui, judėk. Judėjimo diena.
 • Specialiųjų grupių ugdytinių dalyvavimas Kauno ir Lietuvos specialiosios olimpiados klubo renginiuose ir varžybose.
 • Edukacinės išvykos į mišką, zoologijos sodą, miesto parkus.
 • Dalyvausime fizinį aktyvumą skatinančiuose projektuose.
 • Respublikinis sveikatos projektas ,,Sveikatiada”, Respublikinis ikimokyklinis ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės”, tarptautiniai eTwinning projektai ir kt.