Informacija neteikiama, nes lopšelis-darželis nemokėjo lėšų viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.