Specialusis pedagogas padeda vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus, vadovaudamasis lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos ir Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis.

Kiekvieną savaitę specialieji pedagogai vykdo kontaktines konsultacijas lopšelio-darželio tėvams (globėjams), kurių metu  aptariama  vaiko pažanga, ugdymo(si) sunkumai ir numatomos perspektyvos.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS:

RAMUNĖ URBANSKIENĖ

  • Užsiėmimų su vaikais darbo laikas: 8.00–12.24 (pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais).
  • Konsultacijos tėvams (globėjams): 14.45–18.00 (pirmadieniais).

 

 ILONA STANKAITIENĖ

  • Užsiėmimų su vaikais darbo laikas: 8.00–12.24 (pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais).
  • Konsultacijos tėvams (globėjams):  14.45–18.00 (ketvirtadieniais).