Švietimo pagalba – vaikams, jų tėvams (globėjams), mokytojams teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.

 Švietimo pagalba: psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba.

Lopšelyje-darželyje švietimo pagalbą teikia: logopedai, specialieji pedagogai, socialinis pedagogas, psichologas ir mokytojo padėjėjas. Lopšelyje-darželyje švietimo pagalbą koordinuoja Vaiko gerovės komisija.