Atlyginimo dydį už vaiko išlaikymą nustato Kauno miesto savivaldybės taryba:

Mokestis už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra mokestis už maitinimą: pusryčiai –  0,70 Eur, vakarienė – 0,70 Eur.

Mokestis už maitinimą yra atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas vaikų dienos maitinimo kainos dydis. Šis mokestis skiriamas vaikų maisto produktams įsigyti ir išlaidoms, susijusioms su mitybos proceso tobulinimu, apmokėti.

Mokestis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą susideda iš mokesčio už maitinimą ir mokesčio už ugdymo sąlygų tenkinimą:

  • Mokestis už maitinimą: lopšelio grupės vaiko: pusryčiai – 0,65 Eur, pietūs – 1,10 Eur, vakarienė – 0,65 Eur. Darželio  grupių vaikams: pusryčiai –  0,70 Eur, pietūs – 1,30 Eur, vakarienė – 0,70 Eur.
  • Mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms įsigyti, edukacinių renginių  ir higienos paslaugoms susijuiosms su vaikų higienos poreikių užtikrinim,  apmokėti skiriamos išlaidos. Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) moka 1 Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Teisės aktai: