Nuo 2022 metų lopšelyje-darželyje įgyvendinamas ekologijos ugdymo modelis, kurio pagrindinis tikslas – ugdyti vaikų gamtamokslinį ir ekologinį raštingumą. Plėtojant ekologinio ugdymo idėjas bei siekiant pasisemti naujų idėjų iš Lietuvos kolegų, lopšelis-darželis įsijungė į Lietuvos EKO mokyklų tinklą (pasirašyta bendradarbiavimo  sutartis  su  Lietuvos EKO mokyklų tinklo įkūrėja ir koordinatore – Kauno m. Prezidento V. Adamkaus gimnazija).

Lopšelio-darželio ekologijos ugdymo modelį sudaro trys sritys (komanda, vaikai, šeima) ir remiamasi šiomis pagrindinėmis nuostatomis:

  • Ekologijos ugdyme dalyvauja visa darbuotojų komanda, kuri rūšiuoja, tausoja energiją, pritaiko vidaus ir lauko aplinkas, vykdo ekologinius projektus, bendradarbiauja su socialiniais partneriais keičiantis informacija, skleidžiant gerąją darbo patirtį ir kt.
  • Vaikai tyrinėja, rūšiuoja, dalyvauja ekologiniuose projektuose, dalyvauja edukacinėse išvykose, tausoja energiją, naudoja gamtinę medžiagą.
  • Šeima rūšiuoja, tausoja energiją, dalyvauja EKO veiklose kartu su vaikais, ekologinis ugdymas tęsiamas namuose.