Elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą vykdo lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Skrupskienė

Lopšelis-darželis naudoja elektroninį dienyną: https://musudarzelis.com

 

 

 

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI